Uppgiften består av att skriva en konsolapplikation för att hålla koll på antalet DLAN-besökare.

Användargränssnittet ska innehålla tre funktioner:

  1. Att registrera x antal besökare som kommer in till DLAN-lokalen. Görs genom att man skriver I och så antalet + enter, t.ex. ”I2”.
  2. Att registrera x antal besökare som går ut från DLAN-lokalen. Görs genom att man skriver U och så antalet + enter, t.ex. ”U2”.
  3. Visa antalet som är i lokalen just nu. Görs genom att man skriver ”A” + enter.
När programmet startar är antalet alltid 0 och data behöver inte lagras på något annat sätt än i primärminnet.

Tänk på att strukturera koden så att presentationen är separerad från beräkningslogiken. Logiken ska gå att återanvända t.ex. i en webbapplikation.

Lösningen skickas till kontakt@etimo.se och du kommer få feedback från en av våra konsulter. Vi kommer välja ut några av de som skickar bäst lösning och bjuda in dem på en av våra månatliga koddagar på vårt kontor i Stockholm (och vi står för tågbiljetter tur/retur). Om ni vill kan ni skicka in koden efter DLAN, så det behöver alltså inte göras på plats.


Lycka till!