Vi agerar för att göra skillnad

Etimo agerar för minskat utanförskap och mer lika möjligheter

Vi utnyttjar vår kompetens för att göra skillnad. Vårt fokus på ständig förbättring försöker vi sprida, inte bara till våra klienter, utan även utanför vår organisation.

Etimo arbetar för att alla människor ska få chansen och vi försöker skapa likvärdiga möjligheter. Internt i vår organisation utvärderar vi individer objektivt och främjar individens ansvar i en icke-hierarkisk och öppen struktur. Vi respekterar och uppmuntrar mångfald och diskriminerar aldrig någon baserat på faktorer som kön, ålder, sexuell läggning, ras eller religion. Men, vi nöjer oss inte med det. Vi försöker påverka världen utanför vår organisation och göra den lite bättre.

Genom aktivt och engagerat deltagande försöker vi göra skillnad. Just nu arbetar vi tillsammans med den svenska non-profit organisationen Internationella Bekantskaper genom att vara läxhjälpare till skolbarn i Tensta. På detta sätt bidrar vi till mer likvärdiga möjligheter samtidigt som vi bidrar till sveriges talangutveckling.

Vi tror att duktiga människor vill växa och utvecklas, inte bara karriärmässigt utan även genom att hjälpa andra människor. Därför får våra medarbetare möjligheten att engagera sig och bidra personligen. På detta sätt utvecklas våra konsulter samtidigt som vi bidrar till mer lika möjligheter.

2016 gick Etimos julklapp uteslutande till Hand-in-Hand. Vi stödjer dem därför att
– vi tror på HiH:s modell, “hjälp till självhjälp”, som är riktad mot kvinnor i utvecklingsländer
– HiH är effektiva; under 9% av pengarna försvinner på administration jämfört med 10,6% som är snittet bland ett stort urval av hjälporganisationer

Med hjälp av vårt bidrag kommer fattiga kvinnor i utvecklingsländer lyckas starta 10 nya företag vilket förhoppningsvis ska hjälpa minst 10 familjer till en långsiktigt bättre tillvaro!