Etimo

Våra tjänster

Etimo

 erbjuder

fyra personer som tittar på dataskärmar och pratar

Utvecklingsteam

en utvecklare framför en datorskärm

Utvecklare

två personer som pratar

Ledarskap och förändringsarbete

produktledning

Produktledning

Våra kunder

Ett urval av

 våra kunder

Människorna

Några av

 oss

Björn

Konsult

Björn

Jeanette

VD

Jeanette

Saga

Konsult

Saga

Joakim

Grundare

Joakim

Malin W

Konsult

Malin W

Morgan

Konsult

Morgan

Philip

Konsult

Morgan

Lukas

Konsult

Lukas
Karriär

Hur är det att jobba på Etimo?

-

Du väljer själv dina uppdrag

-

10% av din tid är kompetensutveckling

-

Du har en personlig mentor

-

Du har tydlig karriärväg i en organisation med platt hierarki och transparens

-

Du har möjlighet till delägarskap (bolaget ägs till 100% av seniora medarbetare)

-

Du jobbar ibland inhouse och ibland ute hos kund

-

Fredagar jobbar vi alla från kontoret (och många av oss spelar VR i vår VR-studio)

-

Vi jobbar utifrån våra värdeord som är kompetens, öppenhet och samhällsnytta


Kollegor i bollhavet