Etimo

Våra tjänster

Etimo

 erbjuder

Utvecklingsteam

-

Helhetsåtagande och partnerskap.

-

Utvecklare med erfarenhet från framgångsrika start-ups, konsumentprodukter och affärskritiska system.

-

Produktrådgivning för att bygga rätt produkt.

-

Bred teknisk kompetens.

Utvecklare

-

Uppskalning av ditt team med en eller flera utvecklare.

-

Seniora utvecklare med bred teknisk kompetens och lång erfarenhet.

-

Tillgång till hela Etimos erfarenhetsbas.

Produktledning

-

Interim produktägare, produktchef och CPO med mångårig erfarenhet.

-

Coachning och mentorskap av produktteam.

-

Utbilda, föreläsa och facilitera workshops inom produktledarskap och produktstrategi.

Ledarskap och förändringsarbete

-

Ledare med erfarenhet av roller som CTO, team lead och agila coacher.

-

Erfarenhet av att bygga högpresterande, agila och självgående team.

-

Utbilda och föreläsa om agilt förändringsarbete.

Människorna

Några av

 oss

Björn

Konsult

Björn

Jeanette

VD

Jeanette

Saga

Konsult

Saga

Joakim

Grundare

Joakim

Malin W

Konsult

Malin W

Morgan

Konsult

Morgan

Philip

Konsult

Morgan

Lukas

Konsult

Lukas
Karriär

Hur är det att jobba på Etimo?

-

Du väljer själv dina uppdrag

-

10% av din tid är kompetensutveckling

-

Du har en personlig mentor

-

Du har tydlig karriärväg i en organisation med platt hierarki och transparens

-

Du har möjlighet till delägarskap (bolaget ägs till 100% av seniora medarbetare)

-

Du jobbar ibland inhouse och ibland ute hos kund

-

Fredagar jobbar vi alla från kontoret (och många av oss spelar VR i vår VR-studio)

-

Vi jobbar utifrån våra värdeord som är kompetens, öppenhet och samhällsnytta


Kollegor i bollhavet