Vår vision: Sveriges ledande utvecklingsorganisation

Etimo är ett snabbväxande IT-konsultbolag som utvecklar skräddarsydda digitala lösningar. Vi hjälper ledande organisationer realisera affärskritiska utvecklingsprojekt.

Passion för teknik

På Etimo förenas vi av en passion för att utveckla digitala lösningar, modern teknik och en vilja att göra samhällsnytta. Vi drivs av att skapa lösningar som gör skillnad och prioriterar alltid kundvärde och användarnytta.

Vi snackar teknik och omvärld på vår blogg, kolla in Etimo tech tidbits.

Som konsult på Etimo

 • Väljer du själv dina uppdrag
 • Lägger du 10% av din arbetstid på kompetensutveckling
 • Har du en personlig mentor
 • Tydlig karriärväg, platt hierarki och total transparens
 • Möjlighet till delägarskap (bolaget ägs till 100% av seniora medarbetare)
 • En koddag per månad
 • Jobbar du både inhouse och ute hos kund
 • Fredagar jobbar vi alla på kontoret

Utöver våra kunduppdrag arbetar vi med egna open source projekt och varje månad kör vi en koddag som vi kallar Etimo Challenge. Tekniker vi jobbar med innefattar .NET, Java, Node, Python, Angular, React, Azure, AWS och Micro Services.

Några av oss

Etimo gör skillnad

För kunden

 • Ständigt fokus på att leverera kundvärde
 • Bidrar med teknisk kompetens och sprider den
 • Påverkar och förbättrar proaktivt
 • Som ansvarstagande lagspelare

För samhället

 • Jobbar pro-bono åt goda organisationer
 • Skänker en del av vinsten till välgörenhet
 • Open Source projekt som gör samhällsnytta
 • Väljer bort uppdrag som inte gör samhällsnytta